messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 19002225
zalo

Đăng ký

Vốn Điều Lệ Là Gì, Dùng Để Làm Gì? Vốn Bao Nhiêu Là Đủ?

22 Tháng 11, 2023

Vốn điều lệ là gì? Doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn điều lệ thế nào? Những quy định liên quan cần phải biết khi vận hành doanh nghiệp? Tìm hiểu cùng SAPP Academy

Nội dung bài viết:

Vốn điều lệ doanh nghiệp cần bao nhiêu là đủ? Và nhiều thông tin về mục đích sử dụng và quy định khác về vốn điều lệ luôn được các chủ doanh nghiệp quan tâm. Đặc biệt, ai đang trong giai đoạn chuẩn bị thành lập công ty thì việc biết và hiểu các loại vốn rất quan trọng. Hôm nay SAPP Academy sẽ chia sẻ trọn bộ những thông tin hữu ích về vốn điều lệ của doanh nghiệp.

1. Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là gì? Đối với công ty TNHH hoặc công ty hợp danh sẽ là tổng giá trị tài sản của công ty được các thành viên và chủ sở hữu góp hoặc cam kết góp. Đối với công ty cổ phần, vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần công ty đã bán hoặc được đăng ký mua ở thời điểm thành lập công ty. 

Doanh nghiệp có quyền tăng và giảm số vốn điều lệ trong quá trình hoạt động kinh doanh và phát triển. Theo từng hình thức doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp sẽ có sự điều chỉnh vốn điều lệ khác nhau theo đúng Luật Doanh Nghiệp. 

2. Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Vốn điều lệ và vốn pháp định đều liên quan đến nguồn tài chính của một doanh nghiệp, nhưng chúng có mục tiêu và vai trò khác nhau.

Điểm khác biệt

Vốn Điều Lệ

Vốn Pháp Định

Định nghĩa

Số tiền tối thiểu để thành lập doanh nghiệp và hoạt động.

Số tiền tối thiểu cần duy trì để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý.

Đầu tư ban đầu

Đại diện cho giá trị tài sản mà các chủ sở hữu cam kết đầu tư vào công ty.

Bao gồm tất cả tài sản của doanh nghiệp, trong đó có cả vốn điều lệ.

Quy định

Được quy định tối thiểu theo pháp luật để thành lập và hoạt động doanh nghiệp.

Có thể lớn hơn vốn điều lệ, bao gồm tất cả tài sản để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Sử dụng

Có thể sử dụng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, bao gồm mua sắm tài sản, trả lương nhân viên và các nhu cầu kinh doanh khác.

Không phải sử dụng cho mục đích hoạt động kinh doanh hàng ngày, mà là để bảo toàn và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Mục đích

Đảm bảo hoạt động kinh doanh hàng ngày và thể hiện cam kết của các cổ đông.

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và đảm bảo tính ổn định của hoạt động kinh doanh.

Tính chất

Là một phần của vốn pháp định.

Thường lớn hơn vốn điều lệ. 

3. Vai trò cơ bản của vốn điều lệ trong công ty

vốn điều lệ là gì

=> Xem thêm: Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì? Công Thức Tính Vốn Chủ Sở Hữu Chuẩn

Bạn đã biết được vốn điều lệ là gì? Hiểu được khái niệm cơ bản sẽ giúp bạn nắm được phần nào vai trò của loại vốn doanh nghiệp này. Tuy nhiên, SAPP Academy đã tổng hợp và phân tích chi tiết về vai trò cơ bản của vốn điều lệ doanh nghiệp, gồm có:

 • Tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh: Vốn điều lệ là nguồn vốn ban đầu cần thiết để công ty bắt đầu kinh doanh. Nó cũng được sử dụng trong các quyết định hàng ngày của hoạt động kinh doanh doanh nghiệp

 • Cam kết trách nhiệm: Các cổ đông doanh nghiệp sẽ phải cam kết đầu tư và chịu trách nhiệm đối với công ty. Trong quá trình hoạt động nếu có khó khăn hoặc thiệt hại, các quản lý doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm.

 • Bảo đảm quyền lợi các bên: Số vốn điều lệ của công ty chính là một dạng bảo đảm cho các bên liên quan, gồm nhà cung cấp, người mua, đối tác và người lao động. Mức vốn hiện thời sẽ cho họ biết rằng công ty có khả năng đáp ứng các cam kết và giao dịch kinh doanh hay không.

 • Mức độ kiểm soát: Số vốn điều lệ thể hiện mức độ kiểm soát của các cổ đông đối với công ty. Các cổ đông có quyền quyết định và kiểm soát tài sản công ty dựa trên đó. Thông qua việc sở hữu cổ phần, họ có thể tham gia vào quá trình ra quyết định và ảnh hưởng đến chi tiết hoạt động của công ty.

 • Mắt xích tạo thu hút đầu tư: Mức vốn điều lệ lớn thể hiện tính cầu thị trường và sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và đối tác tiềm năng. Các công ty có vốn điều lệ lớn thường thu hút nhiều cơ hội đầu tư và hợp tác hơn.

Tóm lại, vốn điều lệ là nền tảng của một doanh nghiệp, thể hiện cam kết và trách nhiệm của cổ đông. Nó đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy cho công ty, và có ảnh hưởng nhiều đến mức độ kiểm soát và khả năng thu hút đầu tư.

4. Vốn điều lệ bao nhiêu là đủ?

vốn điều lệ là gì

=> Xem thêm: Vốn Đầu Tư Công Là Gì? Kiến Thức Nhà Đầu Tư Nên Biết

Vốn điều lệ là gì và giữ vai trò như thế nào trong doanh nghiệp đã được SAPP Academy giúp bạn trả lời. Vậy, doanh doanh cần vốn điều lệ bao nhiêu là đủ?

Luật doanh nghiệp có quy định rõ ràng và cụ thể mức vốn điều lệ tối thiểu theo loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, vốn này được sử dụng trong hoạt động kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp sẽ phải quyết định số vốn điều lệ theo từng giai đoạn mục tiêu. 

Các yếu tố ảnh hưởng khi đưa ra quyết định số vốn điều lệ:

 • Quy mô kinh doanh: Một doanh nghiệp nhỏ có thể cần ít vốn hơn so với một doanh nghiệp lớn hoặc đòi hỏi nhiều kết cấu hạ tầng và nguồn lực.

 • Mục tiêu phát triển: Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty cũng quyết định mức vốn điều lệ cần có. Nếu công ty dự định mở rộng nhanh chóng hoặc có kế hoạch phát triển đa dạng, họ có thể cần vốn lớn hơn để đảm bảo hoạt động bền vững.

 • Lĩnh vực kinh doanh: Một số ngành công nghiệp đòi hỏi vốn khởi đầu lớn hơn do yêu cầu kỹ thuật cao, đầu tư thiết bị hoặc tiêu thụ tài nguyên. Các công ty hoạt động trong những lĩnh vực này cần cân nhắc mức vốn điều lệ phù hợp.

Tóm lại, mức vốn điều lệ của công ty phụ thuộc vào loại hình kinh doanh, mục tiêu phát triển, lĩnh vực hoạt động, nguồn tài chính và luật pháp quy định. Điều này cần xác định cẩn thận dựa trên nghiên cứu và kế hoạch cụ thể của từng công ty.

5. Tài sản nào được dùng để góp vốn điều lệ?

vốn điều lệ là gì

Vốn điều lệ được góp từ chủ sở hữu và các thành viên theo mô hình doanh nghiệp. Các tài sản có thể được sử dụng để góp vốn điều lệ công ty bao gồm:

 • Tiền mặt: Đây là khoản tiền mà các cổ đông đầu tư trực tiếp vào công ty.

 • Tài sản cố định: Các tài sản như đất đai, tài sản vô hình, và tài sản cố định khác có thể được đóng góp vào vốn điều lệ.

 • Cổ phần: Cổ phần của công ty có thể được góp để tạo thành vốn điều lệ. Cổ phần này có thể bị mua bởi các cổ đông hoặc nhà đầu tư.

 • Quyền sử dụng đất: Trong một số trường hợp, quyền sử dụng đất có thể được sử dụng để góp vốn điều lệ.

6. Thời hạn góp vốn điều lệ là bao lâu?

Vốn điều lệ doanh nghiệp được các thành viên thực hiện góp ngay từ thời điểm bắt đầu đăng ký kinh doanh. Số vốn và tài sản góp vốn sẽ được cam kết cụ thể. Theo Luật Doanh Nghiệp năm 2020, thời hạn góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Bạn đang tìm hiểu về vốn góp điều lệ là gì cần phải ghi nhớ chi tiết về các điều kiện đặc biệt về thời hạn góp vốn, gồm:

 • Thời hạn góp vốn điều lệ của công ty cổ phần có thể ngắn hơn khi Điều lệ công ty hoặc hợp đồng quy định. 

 • Các thành viên công ty hợp danh nếu không đóng đủ vốn góp theo cam kết trong thời hạn, phần thiếu đó sẽ chuyển thành nợ của thành viên đó với công ty. Hội đồng thành viên có thể khai trừ thành viên này khỏi công ty. 

 • Thời hạn 90 ngày từ ngày nhận chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ không bao gồm thời gian vận chuyển, thời gian thực hiện các thủ tục tài chính liên quan.

Vốn điều lệ là cơ sở đầu tiên hình thành doanh nghiệp và cũng là nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và phát triển. Luật Doanh Nghiệp quy định rất chi tiết và rõ ràng về điều kiện góp vốn, thời hạn, các tài sản được góp thành vốn điều lệ. 

Người làm việc trong ngành Tài chính - Đầu tư, hay đang có mục tiêu thành lập công ty nhất định phải nắm chắc “vốn điều lệ là gì”. Hiểu rõ bản chất và nắm được các điều luật quy định sẽ giúp cho quá trình thành lập công ty được dễ dàng và thuận lợi hơn. 

Nếu bạn mong muốn có sự phát triển mới và bền vững trong ngành Tài chính - Đầu Tư hãy liên tục nâng cấp và cập nhật kiến thức về chứng chỉ CFA. Khóa học CFA Online tại SAPP Academy là một trong những lựa chọn để bạn bắt đầu hành trình. Lộ trình học được xây dựng từ cơ bản đến nâng cao theo trình độ đầu vào của học viên. Đặc biệt, giảng viên đứng lớp có kinh nghiệm dày dặn về chuyên môn và kỹ năng sư phạm sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu. 

SAPP Academy đào tạo đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, có chuyên môn trong ngành Tài chính - Đầu tư. Khi bạn liên hệ tư vấn qua hotline 0889 66 22 76 sẽ được tư vấn chuyên sâu và toàn diện.  Chúng tôi đang có nhiều ưu đãi mới dành cho học viên, liên hệ tư vấn ngay hôm nay.

>>> Xem thêm khóa học CFA Online tại SAPP Academy

vốn điều lệ là gì

TIN TỨC LIÊN QUAN

Hệ thống trung tâm

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.

Copyright © 2021 SAPP Academy.