messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 19002225
zalo

Đăng ký

Đầu Tư Gián Tiếp Nước Ngoài (FPI) Là Gì?

25 Tháng 10, 2023

Đầu tư gián tiếp nước ngoài đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Cùng SAPP Trong bài viết này, cùng Academy khám phá và tìm hiểu trong hôm nay nhé!

Nội dung bài viết:

Đầu tư gián tiếp nước ngoài đang trở thành một trong những từ khóa "hot" thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Với sự thay đổi không ngừng của nền kinh tế toàn cầu, việc hiểu rõ khái niệm và tầm quan trọng của cách thức đầu tư này là điều không thể thiếu. Hãy cùng SAPP Academy bắt đầu khám phá và tìm hiểu trong bài chia sẻ hôm nay nhé!

1. Khái niệm đầu tư gián tiếp nước ngoài

đầu tư gián tiếp nước ngoài

Đầu tư gián tiếp nước ngoài là hoạt động đầu tư hoặc mua tài sản tài chính ở quốc gia khác với mục tiêu tạo lợi nhuận, nhưng không tham gia vào quản lý hoặc vận hành doanh nghiệp đó. Đây là hình thức đầu tư không liên quan đến việc tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở quốc gia đầu tư.

2. Cách phân biệt đầu tư trực tiếp (FDI) và đầu tư gián tiếp (FPI)

đầu tư gián tiếp nước ngoài

Đầu tư gián tiếp nước ngoài và đầu tư trực tiếp nước ngoài luôn là hạng mục được nhà đầu tư quan tâm. Hai loại đầu tư nước ngoài này có một số đặc điểm nổi bật để phân biệt như sau:

Tiêu chí

FDI

FPI

Khoản đầu tư

FDI là đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp ở quốc gia nhận đầu tư để thu lợi nhuận.

FPI là đầu tư cổ phần thụ động của một doanh nghiệp thông qua tài sản tài chính.

Vai trò của nhà đầu tư

Các nhà đầu tư FDI thường đóng một vai trò tích cực trong việc quản lý công ty được đầu tư.

Các nhà đầu tư FPI thường đóng một vai trò thụ động trong công ty nước ngoài.

Mức độ kiểm soát của nhà đầu tư

Các nhà đầu tư FDI thường đạt được cả quyền sở hữu và quản lý thông qua đầu tư, nên mức độ kiểm soát tương đối cao.

Đối với FPI, mức độ kiểm soát ít hơn khi các nhà đầu tư chỉ có quyền sở hữu.

Thời gian đầu tư

FDI thường là đầu tư dài hạn.

FPI thường là đầu tư ngắn hạn.

Hiệu quả quản lý dự án của nhà đầu tư

Các dự án FDI thường được quản lý với hiệu quả cao.

Các dự án FPI thường được quản lý kém hiệu quả hơn.

Đầu tư thông qua

FDI đầu tư vào tài sản thực, bao gồm cả tài sản tài chính và phi tài chính như tài nguyên, công nghệ, cổ phiếu.

FPI chỉ đầu tư vào tài sản tài chính.

Nhập cảnh đầu tư và chấm dứt đầu tư

Các nhà đầu tư FDI thường không dễ dàng bán cổ phần của họ do liên quan đến tài sản phi tài chính.

Các nhà đầu tư FPI có thể lưu chuyển tài sản tài chính tương đối dễ dàng.

Kết quả

FDI thường chuyển giao tiền, công nghệ và các nguồn lực khác.

FPI chuyển giao vốn.

3. Các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài

đầu tư gián tiếp nước ngoài

Tham gia thị trường đầu tư quốc tế với lựa chọn đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư có thể chọn một trong những hình thức phổ biến sau:

 • Đầu tư gián tiếp nước ngoài bằng cách mua cổ phiếu: là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu của các công ty hoặc tài sản tài chính của các doanh nghiệp nước ngoài thông qua thị trường chứng khoán. Điều này cho phép họ chia sẻ lợi nhuận và mất rủi ro dựa trên biến động giá cổ phiếu. Đây là một cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư và có tiềm năng sinh lợi từ tăng trị giá cổ phiếu và cổ tức được trả hàng năm.

 • Đầu tư bằng cách mua trái phiếu của các doanh nghiệp hoặc chính phủ nước ngoài. Nhà đầu tư sẽ nhận lãi suất hoặc cổ tức từ các trái phiếu này và không tham gia vào quản lý doanh nghiệp. Đây là một hình thức đầu tư ổn định với rủi ro thấp hơn so với việc đầu tư vào cổ phiếu, nhưng lợi ích tài chính chủ yếu là từ thu nhập cố định mà trái phiếu mang lại.

 • Đầu tư gián tiếp nước ngoài qua các quỹ đầu tư bởi chuyên gia tài chính. Các quỹ này sẽ đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, hoặc tài sản khác trên thị trường quốc tế. Nhà đầu tư nhận lợi nhuận dựa trên kết quả đầu tư của quỹ và không cần quản lý trực tiếp. Đây là một hình thức đầu tư thuận tiện và đa dạng, phù hợp cho nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư và chuyên nghiệp quản lý tài sản của họ.

4. Tác động của FPI

đầu tư gián tiếp nước ngoài

Hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài là một phần quan trọng của sự phát triển kinh tế và tài chính toàn cầu. Hoạt động này đã tác động không chỉ giới hạn trong nước sở tại mà còn có tác động quay trở lại đến các nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia vào FPI.

Tích cực:

 • Quốc gia kiểm soát và linh hoạt: FPI cho phép quốc gia tự quản lý và sử dụng vốn đầu tư một cách linh hoạt và hiệu quả

 • Phân tán rủi ro: Vốn đầu tư trong FPI thường được phân tán qua nhiều nhà đầu tư, giúp giảm rủi ro trong kinh doanh.

 • Vốn ưu đãi và viện trợ: Thường là vốn vay có lãi suất thấp và thời gian sử dụng lâu dài, được sử dụng cho các dự án quan trọng như cơ sở hạ tầng và công trình công cộng.

Tiêu cực:

 • Hạn chế về tỷ lệ góp vốn: Một số nước có hạn chế về tỷ lệ góp vốn trong FPI, làm hạn chế khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

 • Hiệu quả sử dụng vốn thấp: Một số quốc gia tiếp nhận FPI thường có trình độ và kinh nghiệm sử dụng vốn đầu tư hạn chế, dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn không cao.

 • Nợ nước ngoài tăng cao: Dù là vốn ưu đãi nhưng FPI vẫn đòi hỏi trả nợ, dẫn đến tình trạng nợ nước ngoài gia tăng. Điều này có thể dẫn đến nợ quá lớn và khó khăn trong việc trả nợ.

 • Hạn chế tiếp thu kỹ thuật và kinh nghiệm: FPI thường hạn chế khả năng học hỏi kỹ thuật và quản lý từ các chủ đầu tư nước ngoài. Các điều kiện ràng buộc của FPI có thể làm quốc gia sở tại bị trói buộc chính trị.

5. Vai trò của FPI

đầu tư gián tiếp nước ngoài

FPI (Đầu tư gián tiếp nước ngoài) đóng một vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế. Với tính hai chiều trong sự phát triển kinh tế, FPI có vai trò cụ thể:

Với doanh nghiệp nhận đầu tư FPI:

 • FPI cung cấp nguồn vốn tài chính hiệu quả, giúp giảm chi phí huy động vốn và duy trì quyền quản lý trong sản xuất kinh doanh.

 • Mặc dù không tham gia trực tiếp vào quản trị công ty, nhưng doanh nghiệp có cơ hội học hỏi và tiếp cận với chuẩn mực quốc tế về quản trị, minh bạch, và tăng cường hiệu suất kinh doanh.

Với quốc gia nhận đầu tư FPI:

 • FPI giúp cải thiện cân bằng tài chính của quốc gia, bù đắp khoản thiếu hụt giữa đầu tư và tiết kiệm. Nó đóng góp vào sự phát triển kinh tế bằng cung cấp nguồn tài chính cho các dự án quan trọng, xây dựng cơ sở hạ tầng và tạo việc làm mới.

 • Thị trường tài chính cũng hưởng lợi từ FPI, với các chuẩn mực quốc tế được áp dụng rộng rãi. Điều này giúp nâng cao năng lực quản lý của quốc gia, đồng thời tạo ra môi trường đầu tư thu hút và đáng tin cậy.

 • FPI khuyến khích chương trình cổ phần hóa và phát hành trái phiếu chính phủ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

 • Đặc tính linh hoạt và lưu chuyển nhanh của FPI giúp tăng cường dòng vốn nhanh chóng, hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân và bù đắp cho sự thiếu hụt vốn dài hạn.

Tóm lại, FPI đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn và tạo cơ hội phát triển kinh tế, đồng thời giúp quốc gia nhận đầu tư tiến bộ trong quản trị và minh bạch kinh doanh.

Trong bài chia sẻ này, chúng ta đã tìm hiểu về đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) và vai trò quan trọng mà nó đóng trong sự phát triển kinh tế. FPI không chỉ là một nguồn vốn, mà còn là một cơ hội để cải thiện quản trị doanh nghiệp và tạo sự linh hoạt cho thị trường tài chính.

Nếu bạn quan tâm đến tài chính và muốn hiểu sâu hơn về cách tận dụng cơ hội đầu tư. Hãy tham khảo các khóa học tài chính tại Sapp Academy để hiểu rõ hơn về các khía cạnh quản lý tài chính và đầu tư.

Chứng chỉ CFA là chương trình đào tạo ưu việt với lộ trình học toàn diện trên nền tảng đào tạo số hoá E-Learning duy nhất tại SAPP Academy. Với hệ sinh thái tài liệu phong phú, kết hợp giữa video bài giảng HD chuẩn hoá sát theo chương trình học mới nhất của CFA và giờ học trực tuyến cùng giảng viên, khóa học CFA Online hứa hẹn mang đến trải nghiệm và kết quả tốt nhất, giúp bạn tự tin chinh phục đỉnh cao ngành Tài chính - Đầu tư

TIN TỨC LIÊN QUAN

Hệ thống trung tâm

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.

Copyright © 2021 SAPP Academy.